Keitėsi pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai

2016 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1040 ir pakeitė Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus, patvirtintus Vyriausybės 2005 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 754 (toliau – Nuostatai). Dėl valstybės institucijų plačiai vykdomo duomenų perkėlimo į elektroninę erdvę asmenys kartu su prašymais turės pateikinėti mažiau dokumentų. Pakeitimai įsigalios 2017 m. sausio 1 d.

Keitėsi našlių ir našlaičių pensijos skyrimo nuostatai. Kaip ir anksčiau, asmuo, norėdamas gauti našlių ir našlaičių pensiją, nuolatinės gyvenamosios vietos socialinio draudimo skyriui privalo pateikti prašymą skirti pensiją. Pakeitimais pakoreguotas dokumentų, kuriuos reikia pateikti kartu su prašymu, sąrašas. Nuo naujųjų metų nebereikės pateikti dokumento, įrodančio mirusio (ar dingusio be žinios) asmens amžių, ne tik tais atvejais, kai tokia informacija nurodyta mirties liudijime, bet ir tuomet, kai amžius nurodytas mirties įrašo išraše arba teismo sprendime. Santuokos liudijimo ar pažymos apie buvusią santuoką (su žyma, kad santuoka nebuvo nutraukta) nebereikės pateikti, jeigu santuoka sudaryta ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d. Našlaičių gimimo liudijimus reikės pateikti tik tuomet, jeigu našlaičiai gimė iki 2016 m. gruodžio 31 d. arba gimė užsienio valstybėje.

Pensininką palaidoję asmenys turi teisę gauti mirusio asmens dviejų mėnesių pensijos dydžio sumą. Anksčiau norėdami gauti tokią išmoką pensininką palaidoję asmenys socialinio draudimo teritoriniam skyriui turėjo pateikti mirties liudijimo originalą. Nuo naujųjų metų reikės pateikti ne mirties liudijimą, o prašymą išmokėti pensiją. Mirties faktą gyventojų registre patikrins pati „Sodra“. Mirties liudijimo originalą bus prašoma pateikti tik tuomet, kai gyventojų registre nebus duomenų apie asmens mirtį.

Motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų 5 ir daugiau vaikų, norinčios gauti išankstinę pensiją, nuo naujųjų metų turės pateikti tik tuos vaikų gimimo ir mirties liudijimus, kurie išduoti iki 2016 m. gruodžio 31 d. Vėlesnės datos dokumentai bus užregistruoti gyventojų registre ir jų pateikti nebereikės.

Išankstinę pensiją taip pat gali gauti tie asmenys, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose savo neįgalius vaikus arba vaikus, kurie neteko 60 ir daugiau procentų nedarbingumo iki jiems suėjo 18 metų, bei asmenys, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis. Pagal naujuosius Nuostatus, slaugantieji, norintys gauti išankstinę pensiją, vaiko gimimo liudijimą turės pateikti tik tuomet, jeigu vaikas gimė iki 2017 m. sausio 1 d. ir jo duomenų nėra gyventojų registre.