Keitėsi Pinigų plovimo sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas

2017 m. lapkričio 8 d. FNTT direktorius priėmė įsakymą Nr. V-160, kuriuo pakeitė Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašą, patvirtintą FNTT direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-240. Be kitų pakeitimų, buvo patvirtintas naujas pavadinimas – Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas (toliau – Sąrašas). Pakeitimai įsigaliojo 2017 m. lapkričio 16 d.

Pakeitimu buvo papildyti pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijai, susiję su kliento piniginėmis operacijomis ar sandoriais. Įtvirtinti tokie nauji kriterijai:

  • Be aiškaus ekonominio pagrindo atliekami tarptautiniai mokėjimo pavedimai politikoje dalyvaujančiam fiziniam asmeniui, jo artimam pagalbininkui ar šeimos nariui.
  • Politikoje dalyvaujančiam fiziniam asmeniui, jo artimam pagalbininkui ar šeimos nariui fizinis ar juridinis asmuo suteikia paskolą neįprastai geromis sąlygomis (nenurodomas grąžinimo terminas, grąžinimo sąlygos, mažos palūkanos ir kt.) arba nepatvirtina sutartimi ar kitais dokumentais.
  • Fizinis ar juridinis asmuo apmoka už politikoje dalyvaujančio fizinio asmens keliones, apgyvendinimo paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, jei tokie mokėjimai nėra būdingi mokančių asmenų vykdomai finansinei veiklai.

Taip pat įtrauktas naujas kriterijus, susijęs su geografiniu aspektu, – tikslinėse teritorijose įsikūrusios naudos gavėjas, steigėjas, įgaliotas ar kitaip susijęs asmuo yra politikoje dalyvaujantis asmuo, jo artimas pagalbininkas ar šeimos narys.

Pakeistos Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklės

2017 m. lapkričio 14 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-96, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė savo ankstesniu 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-189 patvirtintas:

  1. Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisykles (toliau – Taisyklės);
  2. Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre FR0791 formą;
  3. Juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimo FR0791A formą;
  4. Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų pakeitimo FR0791B formą;
  5. Pranešimo apie nustatytus pasikeitusius mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenis REG804 formą;
  6. Atsakymo į pranešimą REG805 formą.

Naujosios redakcijos įsigalios 2018 m. sausio 1 d.

Taisyklėse numatyta, kad mokesčių mokėtojas VMI privalo pranešti (ir pateikti atitinkamas formas) tuomet, kai pasikeičia jo elektroninių ryšių rekvizitai, adresas, pagrindinės vykdomos veiklos rūšies kodai, apskaitą tvarkančio, įgalioto asmens ar valdymo organo duomenys, struktūrinių padalinių duomenys arba valstybės ar savivaldybės įstaigų duomenys. Duomenų apie akcizais apmokestinamą prekių sandėlį ar JAR įregistruotą struktūrinį padalinį papildomai VMI teikti nereikia, kadangi jie perduodami automatiškai iš Akcizų informacinės sistemos ir JAR. Pakeitimu taip pat numatyta, kad papildomai VMI pranešti nereikia ir apie pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį, kadangi jis steigiamas VMI sprendimu.

Taisyklėse taip pat įtrauktas naujas reikalavimas visas teikiamas formas teikti tik naudojantis Mano VMI. Taigi, nuo naujųjų metų nebelieka galimybės VMI pateikti popierinių formų variantų.

Visos nauja redakcija išdėstytos formos nebeturi priedų. Visi formų lapai, anksčiau vadinti priedais, naujojoje redakcijoje laikomi tiesiog papildomais formų lapais.