Keitėsi Produktų mėginių paėmimo ir perdavimo tirti taisyklės

2018 m. lapkričio 5 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-87, kuriuo pakeitė Produktų mėginių paėmimo ir perdavimo tirti taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2011 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. VA-5 (toliau – Taisyklės). Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. lapkričio 6 d.

Taisyklės nustato, kad tikrinant produktą paimami trys vienodi jo mėginiai. Pirmasis mėginys pristatomas į laboratoriją, antrasis paliekamas tikrintam asmeniui ir tiriamas tuo atveju, kai tikrintas asmuo nesutinka su pirmojo mėginio tyrimu, o trečiasis saugomas ir tiriamas, kai nesutampa pirmojo ir antrojo mėginių tyrimo rezultatai.

Pakeitimu Taisyklės papildytos nauju VI skyriumi „Trečiojo mėginio grąžinimas“. Nustatyta, kad trečiasis mėginys grąžinamas tikrintam asmeniui, kai:

  • Nevyksta ginčas;
  • Tikrinamas asmuo yra įvykdęs visas mokestines prievoles, susijusias su prekėmis, kurių mėginys buvo paimtas;
  • Trečiasis mėginys nebuvo sunaikintas.

Norėdamas, kad jam būtų grąžintas trečiasis paimtas mėginys, tikrintas asmuo turi pateikti laisvos formos prašymą ir sutikti su VMI atlikto pirmojo mėginio tyrimo rezultatais.