Keitėsi su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcija

2017 m. birželio 2 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-442, kuriuo pakeitė Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukciją, patvirtintą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-24 (toliau – Instrukcija). Pakeitimai įsigalios 2017 m. birželio 26 d.

Su muitine verte susiję duomenys gali būti pateikiami dviem būdais – popierine forma teikiant su muitine verte susijusių duomenų deklaraciją D.V.1 (toliau – Deklaracija) arba elektronine forma (pateikus elektronine forma, muitinė gali pareikalauti taip pat pateikti ir popierinę Deklaracijos formą). Teikiant popierinę formą, kartu turi būti pateikta ir popierinė importo deklaracija. Dabar galiojanti redakcija leidžia tokiu atveju pateikti elektroninę importo deklaraciją, tačiau nuo birželio 26 d. abi deklaracijos turės būti teikiamos popierine forma (arba abi deklaracijos – elektronine forma).

Jeigu asmuo pasirinko pateikti duomenis elektroniniu būdu, Deklaracija faktiškai nėra pildoma, tačiau jos duomenys nurodomi teikiant elektroninę importo deklaraciją. Tokiu atveju reikia elektroniniu formatu suvesti su muitine verte susijusius duomenis: pardavėjo ir pirkėjo identifikavimo duomenų grupes, vertės nustatymo rodiklius, muitinės vertės elementus. Tokiu būdu pateikti duomenys turi būti patvirtinti asmens arba jo įgalioto atstovo parašu.