Keitėsi tikrojo komandiravimo nustatymo tvarkos aprašas

2017 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius priėmė įsakymą Nr. EV-63, kuriuo pakeitė Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus veiksmų, siekiant nustatyti tikrąjį komandiravimą, tvarkos aprašą, patvirtintą vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. EV-241 (toliau – Aprašas). Pakeitimai įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į naujojo socialinio modelio įsigaliojimą. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu buvo panaikintas Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas, todėl Apraše buvo atlikti keli techninio pobūdžio pataisymai išbraukiant nuorodas į nebegaliojantį įstatymą.

Pagrindinis pokytis – panaikintas Garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo kontrolinis klausimynas.