Keitėsi tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašas

2018 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priėmė įsakymą Nr. D1-1036, kuriuo pakeitė Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (toliau – Aprašas). Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. gruodžio 6 d.
Pagrindiniai pakeitimai:
1.    2018 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73 buvo nustatytas Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (toliau – GPAIS) pereinamasis laikotarpis, kuris galiojo iki 2018 m. gruodžio 1 d. Kadangi nustatytas pereinamasis laikotarpis pasibaigė, visos nuostatos, susijusios su pereinamuoju laikotarpiu, buvo panaikintos.
2.    Sutrikus GPAIS, šios sistemos duomenų teikėjai privalo saugoti GPAIS teikiamus duomenis laisva forma. Pradėjus veikti sistemai, visi duomenys į GPAIS privalo būti suvedami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacijos apie sutrikimų pašalinimo laiką paskelbimo. Ankstesnė redakcija numatė trumpesnį terminą – duomenys turėjo būti suvedami per 5 darbo dienas nuo informacijos apie GPAIS sutrikimų pašalinimo laiką paskelbimo.
3.    Pagal anksčiau galiojusią redakciją, atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, GPAIS sutrikimo atveju tokius dokumentus galėjo išrašyti per 5 darbo dienas nuo GPAIS techninių sutrikimų pašalinimo dienos. Naujoji redakcija griežčiau reguliuoja tokių dokumentų išrašymą. GPAIS sutrikimo atveju tokie asmenys turės užpildyti laikinas patvirtintas dokumentų formas, o, pradėjus veikti GPAIS, nustatytais terminais šiuos duomenis perkelti į sistemą.
Atkreipiame dėmesį, kad minėtame įsakyme reglamentuojama, kad, neteisingai užpildžius lydraštį taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka ir jį patvirtinus (pvz., nurodžius per didelį ar per mažą atliekų kiekį ar ne tą atliekų kodą), galima ištaisyti klaidą užpildant naują lydraštį ir be realaus atliekų kiekio grąžinimo taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka grąžinti atliekas. Lydraščio pastabų skiltyje nurodomas neteisingai užpildyto lydraščio numeris ir atitinkamai „techninis atliekų grąžinimas – atliekų siuntėjas nurodė neteisingą perduodamų atliekų kiekį“ arba „techninis atliekų grąžinimas – atliekų siuntėjas nurodė neteisingą atliekų kodą.