Kitų VMI įsakymų ir formų patikslinimai

VMI viršininkas 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. VA-189 pakeitė 2003 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ ir nauja redakcija išdėstė 20 juo patvirtintų formų (25), susijusių su mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimu ir sumų išieškojimu. Formų pakeitimai atlikti siekiant įtvirtinti tikslią mokesčių administratoriaus veiksmų (sprendimų) apskundimo tvarką bei atlikti kitus patikslinimus (pateikti nuorodas į kitus teisės aktus pagal galiojančias teisinės technikos taisykles, įrašyti praleistus žodžius, raginimo sumokėti nepriemokų sumas VMI formoje FR0486 nebeliko eilučių, skirtų formą gavusio asmens patvirtinimui apie gavimo faktą, ir kt.).

Taigi nurodymą pateikti duomenis apie turtą (forma FR0481), nurodymą nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) (FR0487), sprendimą pripažinti netekusiu galios FR0487 formos nurodymą (FR0488), sprendimą panaikinti turto areštą (FR0491), sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) (FR0492), sprendimą pakeisti FR0492 formos sprendimą (FR0493), sprendimą sustabdyti FR0492 formos sprendimo (jo dalies) vykdymą (FR0494), sprendimą atnaujinti FR0492 formos sprendimo (jo dalies) vykdymą (FR0495), sprendimą pripažinti netekusiu galios FR0492 formos sprendimą (FR0496) ir Turto arešto aktą (FR0506) galima apskųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo šių sprendimų gavimo dienos.

Taip pat pakeisti penkių formų pavadinimai (nuo FR0497 iki FR0501), praplečiant jų taikymo sritį – tai formos, kurios nuo šiol bus naudojamos ir VMI išieškant administracines baudas: sprendimas išieškoti, pakeisti sprendimą išieškoti, stabdyti, atnaujinti ir pripažinti netekusiu galios sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką ir laiku nesumokėtas baudas už administracinius teisės pažeidimus iš turto. Visi šie sprendimai galės būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo sprendimo gavimo dienos.

Naujosios formos galioja nuo 2014-12-17.

 

VMI viršininkas 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-190 pakeitė Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių rūšių kodus, patvirtintus 2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 193. Šių kodų lentelė buvo išdėstyta nauja redakcija. Pasikeitė šie banderolių kodai:

  • karpomųjų banderolių kodai cigaretėms, supakuotoms pakeliuose po 20 vnt., – 6T20 (vietoj 5T20) ir cigaretėms, supakuotoms pakeliuose po 40 vnt., – 6T40 (vietoj 5T40);
  • banderolių cigarams, cigarilėms, rūkomajam tabakui kodai: su klijais 6C3 (vietoj 5C3) ir be klijų 6C4 (vietoj 5C4).

Pakeitimai galioja nuo 2014-12-18.

 

VMI viršininkas 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-192 patikslino ankstesnio pakeitimo įsigaliojimo datą. Taigi 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. VA-166, kuriuo buvo pakeistas 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“, įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d., o ne kitą dieną po priėmimo.

Minėtu įsakymu buvo pakeistos Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių nuostatos, kuriose buvo minima nacionalinė valiuta. Pakeitimais nustatyta, kad į Mokesčių mokėtojų registrą kaip vykdantis individualią veiklą turi būti įregistruotas mokesčių mokėtojas, kuris vykdo individualią veiklą įsigijęs verslo liudijimą, tačiau jo per mokestinį laikotarpį gaunamos pajamos iš juridinių asmenų viršija nustatytą 4500 eurų (vietoj anksčiau buvusios 15500 litų sumos) sumą iš verslo liudijimo gaunamų pajamų. Sprendžiant pagal pakeitimo įsakymo datą, jis galiojo jau nuo 2014-12-09, tačiau kadangi atliktas pakeitimas susijęs su euru, jis įsigalioti turėjo tik nuo šių metų pradžios, todėl patikslinimo įsakymu įtvirtinta teisinga įsigaliojimo data.