Kokios B klasės išmokos nedeklaruojamos GPM312 deklaracijoje?

Vadovaujantis Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų VMI viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9, 7 punktu, teikiant GPM312 formos deklaraciją, joje nereikia nurodyti tokių gyventojams išmokėtų B klasės išmokų:

  • Išmokų už parduotas miško gėrybes, jeigu tokios išmokos per mokestinį laikotarpį neviršija 100 eurų;
  • Išmokų už perleistą turtą (išskyrus kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija, nekilnojamąjį daiktą ir finansines priemones), jeigu tokios išmokos per mokestinį laikotarpį neviršija 100 eurų;
  • Azartinių lošimų laimėjimų ar loterijų laimėjimų sumų, jeigu jos per mokestinį laikotarpį neviršija 1 000 eurų;
  • Pavėluoto mokėjimo palūkanų, jeigu jos numatytos už atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją.