Kokios išmokos deklaruojamos FR0573 deklaracijoje?

FR0573 deklaracijoje deklaruojamos per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokėtos:

 1. Apmokestinamosios A klasės išmokos nuolatiniams Lietuvos gyventojams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams;
 2. Neapmokestinamosios A klasės išmokos nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, išskyrus nedeklaruojamas neapmokestinamąsias išmokas, išvardintas Deklaracijos FR0573 užpildymo ir teikimo taisyklių 1 priede. Deklaruojamos tokios neapmokestinamosios pajamos.
  • Dienpinigiai;
  • Padidėjusių išlaidų kompensacijos darbuotojams (iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo – kompensacijos už darbą kelionėje, lauko sąlygomis, darbą, susijusį su važiavimais ar kilnojamojo pobūdžio darbą, nuo naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo – kompensacijos už kilnojamojo pobūdžio darbą arba darbą, susijusį su kelionėmis ir važiavimu);
  • Iš darbdavio gauti prizai, per mokestinį laikotarpį neviršijantys 200 eurų;
  • Pelno nesiekiančių įmonių iš gautų nario mokesčio lėšų išmokėtos pašalpos;
  • Darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą sveikatos draudimą suma;
  • Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų suma.

Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės pajamos (nepriklausomai nuo to, ar jos apmokestinamos Lietuvoje).