Kokios PVM sąskaitos faktūros nėra registruojamos i.SAF?

PVM sąskaitų faktūrų registruose neregistruojama:

  • finansų įstaigų ir draudimo bendrovių dokumentai, naudojami PVM neapmokestinamųjų paslaugų teikimui įforminti (banko išrašai, draudimo liudijimai);
  • iš užsienio gautos sąskaitos, kai nėra prievolės apskaičiuoti ir deklaruoti pardavimo PVM Lietuvoje;
  • PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių ir paslaugų, kurios nėra PVM objektai, tiekimas / teikimas (užstatai už pakuotę, žyminiai mokesčiai ir pan.);

kasos aparato kvitai, laikomi PVM sąskaitomis faktūromis.