Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas

Nuo 2020 m. birželio 12 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas.

Naujausiu pakeitimu nustatyta, kad darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu, arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo (DK 47 str. 1 d. 2 p. pakeitimas). Anksčiau buvo galima skelbti prastovą, kai buvo tenkinamos abi sąlygos: Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas.

Naujausiu pakeitimu nustatyta, kad Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu (DK 49 str. 31 d. pakeitimas). Anksčiau analogiška taisyklė buvo taikoma, kai tenkinama bent viena iš sąlygų: Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas.

Išsamiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.