Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas.

Esminiai pakeitimai:

Įmonės VMI ir muitinės mokesčių permoka pirmiausia bus įskaitoma įmonės kitiems nesumokėtiems VMI ir muitinės mokesčiams padengti. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. galios nuostata, kad įmonės mokesčių permoka įskaitoma įmonės mokestinei nepriemokai padengti.

Nustatyta nauja taisyklė, kad įmonės muitinės mokesčių permoka bus įskaitoma įmonės nesumokėtiems VMI mokesčiams padengti. Atitinkamai bus taikoma ir atvirkštinė taisyklė: VMI mokesčių permoka bus įskaitoma įmonės nesumokėtiems muitinės mokesčiams padengti.

Įmonės „Sodros“ (VSD ir PSD) įmokų permoka bus įskaitoma nesumokėtiems VMI mokesčiams padengti. Atitinkamai bus taikoma ir atvirkštinė taisyklė: VMI mokesčių permoka bus įskaitoma „Sodros“ įsipareigojimams padengti. Taisyklė dėl PSD įmokų permokos įskaitymo nesumokėtiems VMI mokesčiams padengti bus taikoma tik šioms sumoms: pajamoms pagal autorinę sutartį, pajamoms iš sporto ar atlikėjo veiklos, išskyrus gautas, verčiantis atitinkama individualia veikla, tantjemoms arba atlygiui už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, pajamoms, gautoms besiverčiant individualia ne žemės ūkio veikla, individualia žemės ūkio veikla, kai asmenys yra PVM mokėtojai, už meno kūrėjų statusą turinčius asmenis sumokėtoms įmokoms, pajamoms mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, sumokėtoms įmokoms paslaugų gavėjų, kurie gauna pagal paslaugų kvitą teikiamas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas (Sveikatos draudimo įstatymo 18 str. 4 d.).

Įmonės VMI mokesčių permoka bus įskaitoma „Sodros“ įsipareigojimams padengti po to, kai bus padengti VMI ir muitinės mokestiniai įsipareigojimai.

Jei po aukščiau paminėtų permokos įskaitymo procedūrų liks dalis permokos – tai likusi permoka bus grąžinama įmonei, pateikus prašymą.

Jei įmonė dar turės laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas – tai bus padengiamos valstybės skolos ir tada likusi permokos dalis bus grąžinama įmonei, pateikus prašymą.

Plačiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.