Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 25, 41, 42, 44 ir 48-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

Nuo 2020 m. birželio 12 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 25, 41, 42, 44 ir 48-1 straipsnių pakeitimo įstatymas.

Naujausiu pakeitimu nustatyta, kad darbdaviams, dėl Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbtos prastovos metu išlaikantiems darbo vietas, užimtiems asmenims, kuriems DK 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu atveju paskelbta prastova, mokama subsidija darbo užmokesčiui nuo kiekvienam prastovoje esančiam užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio. Anksčiau turėjo galioti abi sąlygos, o dabar pakanka karantino ar ekstremaliosios situacijos.

Naujausiu pakeitimu nustatyta, kad kai užimtas asmuo yra sukakęs 60 ir daugiau metų, darbdavio pasirinkimu subsidijos dydis sudaro 70 % darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 1,5 MMA dydžio (910,5 EUR), arba 100 % darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip MMA (607 EUR). Tokiu būdu siekiama išsaugoti vyresnių darbuotojų darbo vietas, kadangi dėl COVID-19 plitimo jie pateko į padidintos rizikos grupę. 

Papildomai nauju pakeitimu nustatyta, kad kai darbdavys atšaukia DK 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu atveju užimtam asmeniui paskelbtą prastovą, sueina jos paskelbimo terminas arba Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną, arba sueina jos (jo) paskelbimo terminas ir dėl šios priežasties nutrūksta UĮ 41 str. 2dalyje nurodytos subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas – tai darbdavio pasirinkimu nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo nutraukimo dienos mokama subsidija darbo užmokesčiui 41 str. 2 d. arba 41 str. 24 dalyje nurodyta tvarka.

Papildomai nauju pakeitimu nustatyta, kad kai darbdavys atšaukia DK 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu atveju užimtam asmeniui paskelbtą prastovą, sueina jos paskelbimo terminas arba Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną, arba sueina jos (jo) paskelbimo terminas ir dėl šios priežasties nutrūksta UĮ 41 str. 2dalyje nurodytos subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas – tai nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo nutraukimo dienos mokama subsidija darbo užmokesčiui 41 str. 2 d. nurodyta tvarka.

Plačiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.