Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Iki įstatymo pakeitimo savarankiškai dirbantis asmuo galėjo gauti išmoką, jei atitiko 2 sąlygas:

  • savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėn. laikotarpį per 12 mėn. ir nebuvo išregistruota iki Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos (2020-03-16), o jei tai juridinis asmuo – tai neturi turėti likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Po pakeitimo (įsigalioja 2020-05-08) išmokas galės gauti ir dirbantys asmenys, kurių darbo užmokestis ekstremaliosios situacijos ir karantino metu buvo ne didesnis nei MMA (607 EUR bruto). Svarbu pastebėti, kad ši nuostata taikoma atgaline data nuo Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino pradžios (2020-03-16).

  • Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui paskiriama per 3 darbo dienas nuo duomenų (ar dokumentų), patvirtinančių asmens atitiktį aukščiau paminėtoms 3 sąlygoms, gavimo Užimtumo tarnyboje dienos, o ne per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą dienos, kaip buvo nustatyta anksčiau.

Susipažinti su teisės akto pakeitimais galite paspaudę šią nuorodą.