Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai siekiant socialinio teisingumo

Seimas 2014 m. gruodžio 9 d. įstatymu Nr. XII-1395 pakeitė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, siekdamas panaikinti socialiai neteisingą reguliavimą tam tikro asmenų rato atžvilgiu. Pagal galiojantį įstatymą apdraustųjų asmenų iki 26 m., neįgijusių reikiamo stažo dėl mokymosi, teisė gauti ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas siejama su sąlyga – tapti apdraustuoju (įsidarbinti) per 3 mėn. nuo mokslo baigimo, todėl įsidarbinę anksčiau arba vėliau asmenys neturėjo teisės į minėtąsias išmokas, jei neturėjo reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo. Siekiant nevaržyti besimokančių, studijuojančių ir mokslus baigusių asmenų iki 26 m. galimybių įsidarbinti bei užtikrinti šių asmenų socialinę apsaugą po mokslų baigimo tais atvejais, kai jie neturi reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nuspręsta atsisakyti sąlygos – tapti apdraustuoju per 3 mėn. nuo mokslo baigimo, o šių asmenų teisę gauti minėtas ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpas susieti su draudiminiu įvykiu (laikinuoju nedarbingumu ar motinyste, tėvyste, motinyste (tėvyste)), jeigu jis įvyko atitinkamai per 6 mėn. (ligos atveju) ar 12 mėn. (motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) atveju) nuo mokslo baigimo. Atsižvelgiant į tai, nustatytas toks teisinis reguliavimas:

Ligos pašalpą turi teisę gauti ir apdraustieji asmenys iki 26 m., kurie iki laikinojo nedarbingumo pradžios dienos neįgijo nustatyto stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, jeigu laikinasis nedarbingumas prasideda per 6 mėn. nuo mokslo baigimo (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą).

Teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų ar tėvystės pašalpą tėvystės atostogų laikotarpiu turi apdraustieji asmenys iki 26 m., kurie iki atostogų pradžios neįgijo nustatyto stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, jeigu šios atostogos suteikiamos per 12 mėn. nuo mokslo baigimo (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą).

Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi apdraustieji asmenys iki 26 m. (vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas), kurie iki vaiko priežiūros atostogų pradžios neįgijo nustatyto stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, jeigu vaiko priežiūros atostogos suteikiamos per 12 mėn. nuo mokslo baigimo (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą) arba vaiko priežiūros atostogos suteikiamos nuo kitos dienos po dienos, kurią baigiasi nėštumo ir gimdymo atostogos ar tėvystės atostogos, kai už tą patį vaiką apdraustajam asmeniui buvo mokėta motinystės ar tėvystės pašalpa.

Pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. ir taikomi asmenims, įgijusiems teisę gauti socialinio draudimo pašalpas po šio įstatymo įsigaliojimo.

Pakeitimams įgyvendinti per metus papildomai reikės apie 3,18 mln. litų (0,9 mln. Eur) „Sodros“ biudžeto lėšų.