Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos pildymo taisyklių pakeitimai

VMI viršininkas 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-194 pakeitė Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos užpildymo taisykles, patvirtintas 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. VA-70. Pakeitimu įtvirtinta, kad PLN205 deklaracijoje piniginės sumos už mokestinius laikotarpius, kurie baigėsi iki 2014 m. gruodžio 31 d., turi būti nurodomos litais, o už mokestinį laikotarpį, kuris prasidėjo 2014 ir baigėsi 2015 m., ir už mokestinius laikotarpius, prasidėjusius 2015 ar vėlesniais metais, – eurais. Sumos turi būti suapvalinamos: 49 ir mažiau centų – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu / euru. Taip pat atnaujintos pavyzdinės situacijos, pritaikytos apskaičiuojant 2015 m. ir vėlesnių metų fiksuotą pelno mokestį.