Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių pakeitimai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1B-41 pakeitė Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisykles, patvirtintas ankstesniu 2001 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 62. Šios taisyklės nustato juridinių ir fizinių asmenų mokėjimą už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas.

Pakeitimu papildyta, jog fiziniai ir juridiniai asmenys už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas gali mokėti ne tik iš anksto mokamuoju pavedimu į muitinės įstaigos, teikiančios paslaugą, atsiskaitomąją sąskaitą arba, jei yra galimybė, grynaisiais pinigais, bet ir mokėjimo kortele paslaugos suteikimo metu. Pakeitimas galioja nuo 2016-01-23.