Mokesčių likučių suderinimo akto išdavimas

Mokesčių administratorius, gavęs mokesčių mokėtojų prašymus, rengia mokesčių (ir baudų už administracinius nusižengimus) suderinimo aktus. Norėdami gauti tokį suderinimo aktą, mokesčių mokėtojai VMI turi pateikti laisvos formos prašymą. Prašymas teikiamas prisijungus prie Mano VMI, paštu arba tiesiogiai įteikiant VMI darbuotojui. Tokiame prašyme privalo būti nurodytas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (juridinio asmens kodas), pavadinimas arba asmens vardas ir pavardė, atstovo (jeigu prašymą teikia atstovas) vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, data, kurios apskaitos duomenis asmuo pageidauja gauti, ir suderinimo akto atsiėmimo būdas.