Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius formų pakeitimai, įgyvendinant Mokesčių administravimo įstatymą

Įgyvendindami Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimus, kuriais nustatyta, jog juridiniai asmenys deklaracijas nuo 2016-10-01 teiks tik elektroniniu būdu, VMI viršininkas kartu su aplinkos ministru 2016 m. birželio 23 d. kolegialiu įsakymu Nr. D1-449/VA-85 pakeitė ankstesnį 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. D1-614/VA-99 ir juo patvirtintas:

  • Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos ir jos papildomo lapo KIT708P formos užpildymo ir pateikimo taisykles ir
  • Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos užpildymo taisykles.

Atlikti analogiški pakeitimai, abiejų formų taisyklėse:

– įtvirtinta, kad juridiniai asmenys nuo 2016 m. spalio 1 d. deklaracijas KIT708 ir KIT709 turi pateikti elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų elektroniniu būdu teikimo taisyklėmis, patvirtintomis VMI viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83;

atsisakyta nuostatų, skirtų paaiškinti popierinių deklaracijų pildymo ypatumams;

– apskrities VMI pakeitė ,,centrinio mokesčių administratoriaus“ sąvoka;

– papildyta nuostata, jog bankroto ar restruktūrizavimo procedūros pradžia laikoma teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo / bankroto bylą įsiteisėjimo diena arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimas;

patikslinta kai kurių laukelių pildymo tvarka: pvz., KIT708 formos 10 laukelyje, kur nurodytinas RAAD kodas, kurio teritorijoje yra išgaunami gamtos ištekliai, išbrauktas sakinys, jog Regioninių aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) kodų sąrašas yra pateiktas kitoje deklaracijos lapo pusėje, 11 laukelyje – „11 laukelyje – „GI“, kur nurodomas gamtos išteklių rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas, taip pat nebeliko paaiškinimo, jog gamtos išteklių rūšių kodų sąrašas pateiktas kitoje deklaracijos lapo pusėje. Tačiau formos keičiamos nebuvo, taigi minėti sąrašai jose ir toliau pateikiami;

patikslintos nuorodos į kitus teisės aktus, atnaujinant jų pavadinimus ir išbraukiant paskelbimo oficialiame šaltinyje rekvizitus;

– ištaisyti kiti netikslumai (pvz., patikslintas deklaracijos papildomo lapo trumpinys KIT708P).

Pakeitimai įsigalios nuo 2016-10-01.