Mokestinių patikrinimų atlikimo taisyklių pakeitimai

VMI viršininkas 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-197 pakeitė Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisykles, patvirtintas 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87. VMI apie šiuos pakeitimus informavo raštu Nr. (32.44-31-3)-RM-21241. Atlikti šie pakeitimai:

Mokestinio patikrinimo sustabdymo atvejų sąrašas praplėstas dar vienu atveju – „mokesčių administratoriui pateikus nurodymą tikrinamam mokesčių mokėtojui pateikti reikalingą informaciją ir/ar dokumentus“. Mokesčių administratoriaus nurodymas duodamas paprastai tuomet, kai mokesčių mokėtojas nėra linkęs bendradarbiauti. Atitinkamai mokesčių administratorius, laukdamas pateiktinos informacijos, galės stabdyti kontrolės procedūros eigą ir šis laikotarpis neilgins kontrolės procedūros trukmės.

– Nustatyta, kad „atliekant pakartotinį patikrinimą, to paties patikrinimo metu, esant poreikiui, gali būti tikrinamas ir kitas (kiti) mokestinis laikotarpis (mokestiniai laikotarpiai), kuris nebuvo tikrintas. Tokiu atveju patikrinimo akte šių patikrinimų rezultatai aprašomi atskirai.“ Šiuo atveju atitinkamai turi būti papildomas ir pavedimas tikrinti (forma FR0773), užpildant grafą „Mokestinio patikrinimo temos pakeitimas“, bei su papildymu supažindinamas mokesčių mokėtojas.

Atnaujintos nuorodos į kitus teisės aktus, jas pateikiant pagal galiojančias teisinės technikos taisykles.

Taisyklių priedeRekomenduotinas vieno mokestinio patikrinimo atlikimo laikas“ pakeistas mokesčių mokėtojų skirstymas į grupes bei patikslintos rekomenduojamos patikrinimų trukmės. Ši informacija pateikiama toliau esančioje lentelėje:

 

Mokesčių mokėtojų kategorijų pavadinimas Metinė visų uždirbtų ir/arba gautų pajamų (apmokestinamų ir neapmokestinamų) suma (Eur) Vienam kompleksiniam patikrinimui skiriamas laikas (darbo dienomis) Vienam teminiam (vieno mokesčio) patikrinimui skiriamas laikas (darbo dienomis)
JURIDINIAI ASMENYS (anksčiau buvo skirstomi į ribotos ir neribotos atsakomybės)
Didieji (anksčiau vadinti stambiais) Per 17 milijonų (anksčiau buvo 50 mln. Lt, kas sudarė 14,5 mln. Eur) 60 (anksčiau ribotos atsakomybės JA buvo nustatyta 50) 40 (anksčiau ribotos atsakomybės JA buvo nustatyta 25)
Vidutiniai nuo 1,5 iki 17 milijonų (anksčiau buvo nuo 5 iki 50 mln. Lt) 40 20 (anksčiau ribotos atsakomybės JA buvo nustatyta 15)
Maži iki 1,5 milijono (anksčiau buvo 5 mln. Lt, kas sudarė 1,45 mln. Eur) 30 20 (anksčiau ribotos atsakomybės JA buvo nustatyta 10)
FIZINIAI ASMENYS (anksčiau ši grupė nebuvo išskirta)
Vykdantys ekonominę veiklą   30 20
Nevykdantys ekonominės veiklos   30 20