MS PowerPoint 2013 pamokėlė Nr. 4 „Sąrašai“

Norint parengti efektyvų ir patrauklų pristatymą, svarbu sukurti kaip įmanoma paprasčiau skaitomas skaidres, kuriose būtų aiškiai išdėstyta informacija. Vienas iš pagrindinių būdų, kaip informaciją pateikti glaustai ir aiškiai, – nurodyti gaires, naudojant sąrašus.

down2