MS Word 2013 pamokėlė Nr. 1 „Rasti ir pakeisti“

Redaguojant didelės apimties dokumentus neretai tenka panaikinti tam tikrus simbolius, žodžius ar jų junginius arba pakeisti juos kitais įrašais. Teksto rengyklėje MS Word 2013 tokio tipo pakeitimams atlikti naudojama funkcija „Rasti ir pakeisti“ („Find and Replace“).

Įrankis pasiekiamas naudojant greitųjų klavišų kombinaciją CTRL + H arba kortelės „Pagrindinis“ („Home“) paskutinėje įrankių grupėje „Redagavimas“ („Editing“) (žr. 1 pav.).

word1

Spustelėjus mygtuką „Pakeisti“ („Replace“) atveriamas teksto paieškos ir keitimo dialogo langas (žr. 2 pav.).

word2

Laukelyje „Surasti“ („Find what:“) įvedamas simbolis, žodis ar tekstas, kuris turi būti surastas dokumente. Laukelyje „Pakeisti“ („Replace with:“) nurodomas įrašas, kuriuo reikia pakeisti surastą tekstą. Jeigu reikia surasti ar pakeisti ne konkretų tekstą, galima naudoti pakaitos simbolius. Dalis pakaitos simbolių nurodyti 1 lentelėje.

word3

Papildomus „Rasti ir pakeisti“ nustatymus galima pasirinkti dialogo lango apačioje paspaudus mygtuką „Daugiau“ („More > >“) (žr. 3 pav.).

word4

Atvėrus papildomų nustatymų sritį, lango apačioje galima pasirinkti konkretų teksto formatą (mygtukas „Format“) arba specifinį simbolį (mygtukas „Special“) ir tokiu būdu surasti arba pakeisti tik tuos įrašus, kurie atitinka nurodytus kriterijus. Taigi „Rasti ir pakeisti“ funkcija suteikia galimybę redaguoti dokumentus greitai ir tiksliai, paliekant kuo mažiau vietos žmogiškoms klaidoms. Kai kitą kartą ieškosite įrašų tekste ar norėsite pakeisti vieną tekstą į kitą, prisiminkite „Rasti ir pakeisti“ funkciją.

Kontroliniai klausimai:

1. Kaip patekti į „Rasti ir pakeisti“ dialogo langą?

2. Ką reikėtų įrašyti į laukelį „Rasti“, kad būtų surasti visi įrašai, prasidedantys „Art“ raidėmis?

3. Kurioje vietoje galima pasirinkti nustatymus konkretaus formato teksto paieškai?