Muitinės direktoriaus įsakymo pakeitimai – taisomos nuorodos

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 1B-386 pakeitė 2016 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 1B-275 „Dėl prekių laikinojo saugojimo“.

Nors dar 2016 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1B-285 buvo atitaisomos klaidos, patikslinant punktų, minimų pakeisto įsakymo 5 p., numeraciją (įtvirtinta, kad prekių, kurių laikinasis saugojimas šio įsakymo 1 ir 3 punktuose (anksčiau buvo minimi neegzistuojantys 1.1 ir 1.3 papunkčiai) nurodytose vietose neužbaigtas iki 2016 m. balandžio 30 d., laikinasis saugojimas turi būti užbaigtas iki 2016 m. liepos 29 d.), tačiau šis pakeitimo įsakymas visų netikslumų neištaisė. Atitinkamai naujai priimtu 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 1B-386 buvo patikslinta, kad su prekių laikinuoju saugojimu šio įsakymo 1 p. (anksčiau buvo minimas neegzistavęs 1.1 papunktis) nurodytose vietose susijusių mokestinių prievolių užtikrinimui taikomos tos pačios garantijos, kurios buvo pateiktos iki 2016 m. balandžio 30 d. tų vietų naudotojų įsipareigojimų, susijusių su laikinai saugomomis prekėmis, įvykdymui užtikrinti. Taip pat pakeista kitame punkte minima nuoroda į aktualų teisės aktą, nustatant, kad vietos, iš kurių įgaliotieji siuntėjai išsiunčia ir kuriose įgaliotieji gavėjai gauna prekes, gabenamas taikant Sąjungos tranzito procedūrą, taip pat kuriose įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai, turintys leidimus laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje, išduotus vadovaujantis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1B-359 „Dėl Leidimų laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (anksčiau buvo minimas 2004-12-16 įsakymas Nr. 1B-1136, kuris nuo 2016-05-05 neteko galios), laikinai saugo prekes, laikomos Sąjungos muitinės kodekso 147 str. 1 d. nurodytomis muitinės nustatytomis vietomis.

Patikslinimai galioja nuo 2016-05-12.

 Plačiau COUNT LINE seminare