Nauja Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 forma

VMI viršininkas 2015 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. VA-13 pakeitė 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. V-232 „Dėl naftos ir dujų išteklių mokesčio kalendorinių metų ketvirčio deklaracijos FR0566 formos bei naftos ir dujų išteklių mokesčio metinės deklaracijos FR0567 formos ir šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ ir nauja redakcija išdėstė:

Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 formą (versija 02) (anksčiau minėtu įsakymu buvo patvirtintos dvi formos – ketvirtinė FR0566 forma ir metinė FR0567 forma). Naujoji FR0566 (02 versija) forma turės būti naudojama deklaruojant už mokestinius laikotarpius nuo 2015 m. pirmojo kalendorinio ketvirčio atsiradusias mokestines prievoles, taip pat jas tikslinant. Už ankstesnius mokestinius laikotarpius, taip pat tikslinant šių mokestinių laikotarpių deklaracijų FR0566, FR0567 formas teikiamos deklaracijų FR0566, FR0567 (01 versija) formos.

Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 formos (versija 02) užpildymo taisykles.

Šie pakeitimai atlikti atsižvelgiant į Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo pakeitimus (vietoj naftos ir dujų mokesčio buvo įvestas angliavandenilių išteklių mokestis, taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.). 

Naujosios taisyklės nustato, jog FR0566 formos deklaracija turi būti teikiama per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt) arba gali būti pateikta bet kuriai apskrities VMI arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui. Deklaracijos turi būti pateikiamos kalendoriniam metų ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 20 d.

Mokesčių mokėtojai deklaracijose nurodytą kiekvieno mokestinio laikotarpio angliavandenilių išteklių mokestį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 25 d. turi sumokėti į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Kadangi naujoji forma naudojama esant naujajai valiutai, taisyklėse atsisakyta nuorodų į litus, nustatant, jog deklaracijoje piniginės sumos turi būti nurodomos eurais (įrašomos mokesčio sumos turi būti apvalinamos).

Naujoje formoje (11 laukelyje) turės būti nurodoma mokestinio laikotarpio vidutinė mokesčio mokėtojo apskaičiuota išgautų tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir/ar dujų) išteklių pardavimo kaina už kubinį metrą gavybos vietoje (anksčiau buvo skaičiuojama už toną, nors apskaita vykdyta skaičiuojant kubiniais metrais). Jeigu per mokestinį laikotarpį mokesčio mokėtojas angliavandenilių išteklius pardavė skirtingomis kainomis, vidutinė šių išteklių pardavimo kaina už kubinį metrą gavybos vietoje mokesčio mokėtojo apskaičiuojama pagal šių kainų vidurkį. Kai angliavandenilių išteklių mokesčio neįmanoma apskaičiuoti minėtu būdu, angliavandenilių išteklių mokestis yra apskaičiuojamas nuo praėjusio mokestinio laikotarpio vidutinės Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotos ir paskelbtos išgautų angliavandenilių išteklių pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje.

Primintina, kad nuo šiol tradiciniams angliavandenilių ištekliams nustatytas vienas bazinis mokesčio tarifas – 12 proc., o išsklaidytiesiems angliavandeniliams – 15 proc. (tačiau yra išimčių: išsklaidytiesiems angliavandeniliams 3 m. nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. sausio 1 d., taikomas 1 proc. bazinis mokesčio tarifas. Pasibaigus 3 m., kitą dieną pradedamas taikyti 15 proc. mokesčio tarifas).

Jeigu telkinys surastas ir (arba) išžvalgytas valstybės lėšomis, nustatomas 9 proc. kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas. Jeigu telkiniui surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos ne vien valstybės lėšos, kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas sumažinamas proporcingai ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai, tačiau ne daugiau negu iki 4,5 proc.