Nauja muitinės postų rūšis – mobiliųjų grupių postai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 1B-368 pakeitė Muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos laikino sustabdymo ir likvidavimo taisykles, patvirtintas ankstesniu 2008 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 1B-277. Šiuo pakeitimu taisyklės papildytos nauja muitinės posto rūšimi, išskiriama pagal prekes gabenančių transporto priemonių rūšis ir atliekamas funkcijas, t. y. mobiliųjų grupių postaitai vidiniai postai, veikiantys teritorinių muitinių veiklos zonose arba Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytose veiklos zonose ir atliekantys asmenų, dokumentų, gabenamų prekių, transporto priemonių muitinės priežiūrą ir kitas Muitinės departamento, teritorinės muitinės arba specialiosios muitinės įstaigos jiems pavestas funkcijas.

Pagal minėtus skirstymo kriterijus taisyklėse išskiriami ir šie postai:

  • kelio – pasienio postai, įsteigti prie automobilių kelių, atliekantys automobiliais gabenamų prekių, transporto priemonių, neapmuitinamų parduotuvių, vykstančių per valstybės sieną keleivių, jų vežamų prekių muitinės priežiūrą;
  • geležinkelio – pasienio ir vidiniai postai, įsteigti geležinkelio stotyse, atliekantys geležinkeliu gabenamų prekių, keleivių, bagažo ir geležinkelio transporto priemonių muitinės priežiūrą;
  • oro uosto – pasienio postai, įsteigti tarptautiniuose oro uostuose, atliekantys orlaivių, vykdančių tarptautinius skrydžius, šių orlaivių įgulos narių, keleivių ir jų bagažo, orlaivių atsargų, prekių, pašto siuntų, neapmuitinamų parduotuvių muitinės priežiūrą;
  • upių, jūrų uostų – pasienio postai, atliekantys visų tipų laivų, šių laivų įgulos narių, jų asmeninių daiktų, keleivių ir jų bagažo, prekių, pašto siuntų, laivo atsargų, neapmuitinamų parduotuvių muitinės priežiūrą;
  • pašto – atliekantys AB „Lietuvos paštas“ pašto siuntose gabenamų muitinės prižiūrimų prekių priežiūrą;
  • krovinių: pirmos kategorijos vidiniai postai ir vidiniai postai, atliekantys asmenų, gabenamų prekių, transporto priemonių muitinės priežiūrą muitinės formalumų su prekėmis ir saugos užtikrinimo procesų metu, kontroliuojantys muitinės sandėlius, importo ir eksporto terminalus, laisvuosius sandėlius, laisvąsias ekonomines zonas.

Plačiau COUNT LINE seminare