Naujai išdėstyta atliekų ir pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų tvarka

2016 m. lapkričio 7 d. aplinkos ministras priėmė įsakymą Nr. D1-736, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 (toliau – Aprašas). Nauja redakcija įsigalios 2017 m. vasario 1 d.

Pagrindiniai pakeitimai:

  1. Visus dokumentus stengiamasi perkelti į elektroninę erdvę. Numatyta, kad dokumentai ir patvirtinimai rengiami ir išrašomi elektroniniu būdu – naudojantis Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacine sistema – IKS. Numatant atskiras gaminių ir (ar) pakuočių tvarkytojų pareigas, taip pat nurodoma dokumentus ir patvirtinimus teikti per IKS sistemą.
  2. Pagal naująją redakciją gaminių ir (ar) pakuočių atliekų dokumentai išrašomi:
    • eksportuotam atliekų kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos pakrovimo informuotas RAAD (regiono aplinkos apsaugos departamentas). Ankstesnė Aprašo redakcija numatė, kad apie eksportuojamas atliekas RAAD reikia pranešti per 3 darbo dienas nuo išvežimo. Be to, nuo naujosios tvarkos įsigaliojimo teikiant tokį pranešimą RAAD papildomai reikės nurodyti papildomą atliekų siuntos pakrovimo datą ir laiką, o atliekų siuntos išvežimo momentu – ir išvežimo laiką, transporto priemonės valstybinį registracijos numerį ir maršrutą.
    • eksportuotam atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD (t. y. kai eksportuotos atliekos jau perduotos gavėjui).
    • sutvarkytam atliekų kiekiui, jeigu apie po pradinio apdorojimo susidariusių atliekų perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD.
    • sutvarkytam atliekų kiekiui, jeigu apie po pradinio apdorojimo susidariusių atliekų perdavimą kitam atliekų tvarkytojui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD.

Kasmet iki rugsėjo 1 d. RAAD patikrina, kaip laikomasi Aprašo nustatytų reikalavimų. Jeigu nustatoma, kad atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai), eksportuotojai ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojai išrašė dokumentus pažeisdami Aprašo reikalavimus, laikoma, kad jų išrašyti dokumentai buvo išrašyti neteisėtai ir laikytini negaliojančiais. Dėl tokių dokumentų pripažinimo negaliojančiais RAAD priima atskirus sprendimus. Priėmęs tokį sprendimą RAAD per 3 darbo dienas apie tai turi pranešti atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui), eksportuotojui ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojui, kuris išrašė dokumentą, organizacijai ir (ar) gamintojui ar importuotojui, ir (ar) atliekų surinkėjui, ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojui, kuriems dokumentas buvo išrašytas, VMI (jeigu išrašytu dokumentu gamintojas ar importuotojas atleidžiamas nuo mokesčio už aplinkos teršimą), RAAD, kurio veiklos teritorijoje registruotas subjektas. Nuo naujojo Aprašo įsigaliojimo papildomai apie priimtą sprendimą RAAD turės pranešti organizacijai, kuri išrašė patvirtinimą dėl panaikinto dokumento, gamintojui ar importuotojui, kuriam buvo išrašytas patvirtinimas dėl panaikinto dokumento, ir Aplinkos apsaugos agentūrai.