Naujai išdėstytos Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo taisyklės

2016 m. spalio 27 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-133 ir nauja redakcija išdėstė Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-147 (toliau – Taisyklės). Naujoji Taisyklių redakcija įsigaliojo ir turi būti taikoma nuo 2016 m. spalio 28 d.

Pagrindiniai pokyčiai:

  • Atnaujintas paslaptyje nelaikomos informacijos sąrašas. Iš šio sąrašo išbrauktas registruoto prekybininko numeris, tačiau ne slapta informacija nuo šiol bus laikomi registruoto akcizais apmokestinamųjų prekių gavėjo identifikacinis numeris ir individualios veiklos pažymos numeris. Naujoje Taisyklių redakcijoje taip pat numatytas kitoks informacijos, kuri skelbiama VMI interneto tinklalapyje, sąrašas.
down2
  • Pakeisti informaciją teikiantys subjektai. Ankstesnė redakcija numatė, kad paslaptyje nelaikomą informaciją gali teikti apskrities VMI, pagal naująją tvarką, informaciją taip pat teikia ir centrinė VMI. Atitinkamai panaikintas anksčiau galiojęs reikalavimas prašymą suteikti informaciją apie mokesčių mokėtoją pateikti tos apskrities VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra registruotas mokesčių mokėtojas, kuris prašo suteikti informaciją, arba mokesčių mokėtojas, apie kurį prašoma suteikti informaciją.

Nuo naujosios tvarkos įsigaliojimo informacijos teikimas žodžiu nebėra toks formalizuotas. Panaikintas reikalavimas asmeniui, besikreipiančiam žodžiu, nurodyti savo duomenis (vardą, pavardę, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį). Be to, nebelieka formalių nurodymų VMI atstovams.