Naujas Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašas

Vyriausybė 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1475 pakeitė 2013 m. balandžio 17 d. nutarimą Nr. 321 „Dėl Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo“, jį bei juo patvirtintą Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašą išdėstydama nauja redakcija.

Pakeista šiuo metu galiojanti fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarka, atsisakant turto pardavimo procedūrų fiziškai dalyvaujant jų vykdytojui bei dalyviams ir vietoj to sudarant sąlygas turtą parduoti elektroniniu būdu. Turto pardavimas iš varžytynių bus vykdomas specialiojoje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt, kurioje taip pat vykdomos ir antstolių organizuojamos elektroninės varžytynės. Nors pagrindinės varžytynių procedūros iš esmės išliko tos pačios, tačiau atlikti patikslinimai atsižvelgiant į informacinių ir elektroninių ryšių technologijų panaudojimo ypatumus varžytynių procese. Siekiant varžytynių dalyviams sudaryti kuo patogesnes sąlygas dalyvauti varžytynėse, informacinių ir elektroninių ryšių technologijų panaudojimo varžytynių procese reguliavimui pritaikyta taisyklių, kuriomis vadovaujasi antstoliai parduodami turtą iš varžytynių elektroniniu būdu, analogija, kiek tai yra suderinama su bankroto proceso ypatumais (pvz., kuo trumpesnės trukmės užtikrinimo siekiu ir pan.).

Įtvirtinus galimybę administratoriams varžytynes vykdyti elektroniniu būdu, bus padidintas turto pardavimo proceso skaidrumas, varžytynių vykdymas taps spartesnis ir patogesnis. Varžytynių dalyviai galės dalyvauti vykstančiose varžytynėse nepriklausomai nuo parduodamo turto buvimo ar varžytynių vykdymo vietos. Taip paspartintas bankrutuojančių asmenų turto pardavimas ir atsiskaitymas su kreditoriais. Elektroninių ryšių technologijų įdiegimas varžytynių procese sumažins darbo krūvį administratoriams, nes nereikės patiems vykdyti varžytynių (ieškoti varžytynėms tinkamų patalpų, registruoti varžytynių dalyvių, priimti ir grąžinti varžytynių dalyvių mokesčių, tikrinti, ar varžytynių dalyvis sumokėjo varžytynių mokestį, pildyti varžytynių protokolo ir pan.). Sumažėjęs administratorių darbo krūvis gali sąlygoti įmonių ir fizinių asmenų bankroto administravimo išlaidų mažėjimą. Tačiau naujuoju įsakymu numatoma, kad už varžytynių vykdymą elektroniniu būdu specialioje interneto svetainėje administratoriai turės mokėti atlyginimą, todėl teisingumo ministrui iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. pavesta patvirtinti atlyginimo dydį. Šiuo metu antstoliai už vienas paskelbtas varžytynes elektroninių varžytynių ir aukcionų portale moka 68 Lt (19,7 Eur), tikėtinas panašaus dydžio ir administratorių mokėtinas atlyginimas. Šis atlyginimas negali viršyti šios paslaugos administravimo išlaidų.

Naujasis aprašas įsigalios nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.