Naujas Darbdavio žinių darbuotojų saugos ir sveikatos srityje pakartotino pasitikrinimo tvarkos aprašas

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-102 patvirtino naują Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotino pasitikrinimo tvarkos aprašą, netekusiais galios pripažindamas ankstesnius įsakymus, kuriais buvo patvirtinta ir keičiama ankstesnė tvarka (2004 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. 1-327 bei 2013 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. V-143). Naujasis aprašas nustato aplinkybes (sąlygas), kurioms esant darbdaviui atstovaujančiam asmeniui Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) inspektoriai nurodo pakartotinai pasitikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srities žinias, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu. VDI inspektorius nurodo, kad įmonės vadovas pakartotinai pasitikrintų DSS srities žinias tais atvejais, kai ištyrus sunkų ar mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe, profesinę ligą nustatoma, kad įmonės vadovas nevykdo nors vienos iš nustatytų įmonės vadovo pareigų. Šiuo tikslu VDI inspektorius surašo VDI Reikalavimą pašalinti pažeidimus R1 dėl įmonės vadovo DSS srities žinių pakartotino pasitikrinimo. Šio VDI inspektoriaus surašomo reikalavimo įvykdymo terminas suderinamas su įmonės vadovu, bet negali būti ilgesnis negu 2 mėn. nuo reikalavimo surašymo dienos. Įmonės vadovas šį surašytą reikalavimą gali apskųsti vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba administraciniam teismui.