Naujas įmokų, mokamų ,,Sodrai“, kodas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-648 papildė Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodus, patvirtintus ankstesniu 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“. Pakeitimu Draudėjų ir apdraustųjų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies sąrašas papildytas nauju kodu – 373, skirtu pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, sveikatos draudimui. Juo moka asmenys, kuriems grąžinama neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalis, remiantis Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu.

Naujasis kodas taikytinas nuo 2015-12-23.

,,Sodra“ taip pat primena, kad iki 2016 m. vasario 29 d. institucijos ir įstaigos, kurių darbuotojams už darbą mokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms turi pateikti patikslintus duomenis apie darbuotojų draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, įvertinus perskaičiuotą grąžintiną darbo užmokesčio dalį.