Naujas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo / sumokėjimo terminas

VMI viršininkas 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. VA-7 pakeitė Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos pildymo taisykles, patvirtintas ankstesniu 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-169. Pakeitimai atlikti atsižvelgiant į 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo pakeitimus, kuriais buvo pakeistas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo terminas. Naujas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo ir sumokėjimo terminas nuo 2016 m. sausio 1 d. yra iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 dienos. Taigi pakeistose taisyklėse įtvirtinta, kad valstybės įmonė tinkamai užpildytą deklaraciją privalo AVMI pateikti kiekvieną mokestinį laikotarpį iki to mokestinio laikotarpio septinto mėnesio penkioliktos dienos (VMI pakeitimą pristatė raštu Nr. RM-905).