Nauji atlyginimo už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacine sistema dydžiai

Teisingumo ministras 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-389 patvirtino naujus Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenimis ir informacija dydžius, galiojančius nuo 2016 m. sausio 1 d. Kadangi ankstesniuoju 2014 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1R-53 patvirtinti dydžiai galiojo iki 2015-12-31, kilo būtinybė nustatyti naujus dydžius. Naujieji dydžiai galioja neterminuotai. Jie padidėjo vidutiniškai 13 proc., arba 33 euro centais (tik atlygis už paiešką Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje pagal asmenį, kuris yra juridinio asmens dalyvis, išliko nepakitęs).

Visus šiuos dydžius ir jų pokyčius galite rasti žemiau esančioje lentelėje:

1. Už dalyvių sąrašo dokumentų kopijos vieno lapo išdavimą: Naujas dydis Senas dydis Skirtumas Eur Skirtumas %
1.1. popierine forma (tik Registrų centre) 1,63 euro 1,45 euro 0,18 12 %
1.2. elektronine forma 0,98 euro 0,87 euro 0,11 13 %
2. Už vieną tiesioginę paiešką, prisijungiant prie Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos:        
2.1. pagal juridinio asmens kodą, pavadinimą 0,62 euro 0,58 euro 0,04 7 %
2.2. pagal asmenį, kuris yra juridinio asmens dalyvis 1,16 euro 1,16 euro 0 0 %
2.3. pagal asmenį, kuris yra juridinio asmens dalyvis, su istorija 1,96 euro 1,45 euro 0,51 35 %
3. Už duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašo pateikimą:        
3.1. popierine forma (tik Registrų centre) 5,54 euro 4,92 euro 0,62 13 %
3.2. elektronine forma 2,94 euro 2,61 euro 0,33 13 %
3.3. su istorija popierine forma (tik Registrų centre) 7,50 euro 6,66 euro 0,84 13 %
3.4. su istorija elektronine forma 3,59 euro 3,19 euro 0,4 13 %
4. Už duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų dalyvis, išrašo pateikimą:        
4.1. popierine forma (tik Registrų centre) 2,28 euro 2,03 euro 0,25 12 %
4.2. elektronine forma 1,63 euro 1,45 euro 0,18 12 %
4.3. su istorija popierine forma (tik Registrų centre) 3,26 euro 2,90 euro 0,36 12 %
4.4. su istorija elektronine forma 2,28 euro 2,03 euro 0,25 12 %
5. Už identifikacinių duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašo išdavimą:        
5.1. popierine forma (tik Registrų centre) 5,54 euro 4,92 euro 0,62 13%
5.2. elektronine forma 2,94 euro 2,61 euro 0,33 13%