Naujos Juridinių asmenų registrui teikiamų prašymų formos

VĮ Registrų centro direktorius, atsižvelgdamas į susijusių teisės aktų pakeitimus (pvz., nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Privačios detektyvinės veiklos įstatymo nuostatos dėl naujos teisinės formos juridinio asmens – privačių detektyvų bendrijos) 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 pakeitė ankstesnį 2014 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. v-63 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo“ ir patvirtino šias naujas formas (atitinkamai netekusiomis galios pripažindamas ankstesniąsias jų redakcijas):

– Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų formas:

  • Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre (JAR-1);
  • Prašymo išregistruoti ar išbraukti iš Juridinių asmenų registro (JAR-4);
  • Prašymo laikinai įrašyti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą (JAR-5);
  • Prašymo laikinai įrašyti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą (JAR-5-E).

– Kitas Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamas formas:

  • Advokatų profesinės bendrijos ar privačių detektyvų bendrijos nario (JAR-BN) formą;
  • Taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu, formą (JAR-T).

Naujosios formos, papildytos privačių detektyvų bendrija, kaip atskira juridinio asmens teisine forma, jose patikslinant nurodomus pildytinus laukelius, atsisakant nebūtinų laukelių (pvz., Steigimo sutarties (akto) sudarymo data, Steigiamojo susirinkimo data, kai į JAR laikinai įrašomas juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimas), minint vienasmenio atstovavimo taisyklę JAR-T formoje ir atliekant kitus pakeitimus, galioja nuo 2016-01-07. Visas formas galima rasti VĮ Registrų centro interneto svetainėje.