Naujos muitinės garantijos dokumentų formos

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1B-214 patvirtino naujas formas, taikytinas nuo 2016 m. gegužės 1 d.:

  • vienkartinės garantijos dokumento formą;
  • vienkartinės lakštų formos garantijos dokumento formą;
  • bendrosios garantijos dokumento formą.

Naujosios formos tapo glaustesnės, didesnė dalis informacijos perkelta į paaiškinimus.

Taip pat netekusiu galios pripažintas ankstesnis 2004 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 1B-259 „Dėl kai kurių garantijų formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Atitinkamai nuo gegužės 1 d. galios neteks ir šešios anksčiau patvirtintos formos:

  • Bendrosios garantijos, naudojamos atliekant Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūrą, forma;
  • Vienkartinės garantijos, naudojamos atliekant Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūrą, forma;
  • Vienkartinės lakštų formos garantijos, naudojamos atliekant Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūrą, forma;
  • Bendrosios garantijos, naudojamos kitų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, forma;
  • Vienkartinės garantijos, naudojamos kitų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, forma;
  • Bendrosios garantijos, naudojamos prekių saugojimo vietos turėtojo prievolių įvykdymui užtikrinti, forma.

Pastebėtina, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. pradedamas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 patvirtintas Sąjungos muitinės kodeksas (SMK) bus pagrindinis muitų teisės aktas 28 ES valstybėms narėms, taikomas tiesiogiai ir reikalaujantis, kad visos muitinių administracijos dirbtų kaip viena ES muitinės administracija. Vienas pagrindinių pokyčių – perėjimas prie „bepopierinės“ muitinės. Visi informacijos, pavyzdžiui, deklaracijų, prašymų ar sprendimų, mainai tarp muitinių tarpusavyje ir su verslininkais bus atliekami naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis. SMK taikymui reikalingos elektroninės sistemos bus diegiamos laipsniškai – numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d. Taigi, siekdama tinkamai pasiruošti įgyvendinimui, Muitinė atitinkamai keičia ankstesnio reguliavimo teisės aktus. Lietuvos muitinės informaciją, susijusią su SMK įgyvendinimu, galima rasti rubrikoje „Sąjungos muitinės kodeksas“.