Neatitiktis minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams

2019 m. sausio 1 d. įsigalios Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, kuriais nustatomi minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai. Mokesčių mokėtojas bus laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, jeigu jis praeityje buvo nubaustas už padarytus reikšmingus ar pakartotinius teisės pažeidimus ir nuobaudos yra įsigaliojusios. Šie kriterijai sukurs mokesčių mokėtojams tokias neigiamas pasekmes:

  1. Informacija apie tai, kad mokesčių mokėtojas neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nebus laikoma paslaptyje ir ši informacija bus skelbiama mokesčių administratoriaus internetinėje svetainėje;
  2. Atliekant šių mokesčių mokėtojų kontrolės veiksmus, bus taikomi ilgesni senaties terminai;
  3. Mokesčių mokėtojai, neatitinkantys minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, negalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
  4. Tokie mokesčių mokėtojai negalės įgyti paramos gavėjo statuso, o tokį statusą jau turintys – šio statuso neteks.