Nekilnojamojo turto pardavimo pajamų apmokestinimas 2019 metais

Nekilnojamojo turto pardavimo pajamos (tiek individualiai veiklai priskirto, tiek nepriskirto nekilnojamojo turto pardavimo atveju) nėra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, taigi, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, gautos pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Jeigu gyventojo 2019 m. metinės pajamos (neįskaitant gautų iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių, individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) viršija 120 vidutinių darbo užmokesčių sumą, šią sumą viršijanti pajamų dalis apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.