Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš jo tyrimas

Atsitikus nelaimingam įvykiui pakeliui į darbą arba iš jo nukentėjęs darbuotojas pirmiausia turi pranešti apie įvykį darbdaviui (t. y. padalinio vadovui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai arba darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui). Tai reikia padaryti iš karto atsitikus įvykiui. Sužinojęs apie atsitikusį nelaimingą įvykį darbdavys turi paskirti dvišalę komisiją, kuri privalo ištirti nelaimingą įvykį. Jeigu nelaimingo įvykio metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai arba darbuotojas mirė, tokį įvykį tiria ne darbdavio sudaryta komisija, o Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius.

Dvišalė komisija tirdama įvykį turi gauti nukentėjusio darbuotojo paaiškinimus, raštu kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, suteikusią medicinos pagalbą darbuotojui, dėl pažymos apie traumos sunkumą, surinkti kitus reikšmingus įrodymus. Savo atliktą tyrimą komisija įformina Vyriausybės nutarimu patvirtintu N-2 formos aktu. Aktas turi būti parengiamas net 4 egzemplioriais, kadangi po vieną egzempliorių reikia pateikti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, nukentėjusiam darbuotojui ir „Sodros“ teritoriniam skyriui.