NTM gyventojams nuo 2020-01-01

Nuo 2020-01-01 keičiasi Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, kuriuo sumažinama neapmokestinamoji nekilnojamojo turto suma fiziniams asmenims.

Neapmokestinamoji turto bendra vertė, taikoma fiziniams asmenims, kuriems nuosavybės teise priklauso ar jie įsigyja gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius.

LENTELĖ SU NT VERTĖMIS IR TARIFAIS (2019-2020 M.)
down2

 

Taip pat nuo 2020-01-01 didinama minimalaus NT mokesčio tarifo riba nuo 0,3 proc. iki 0,5 proc.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, intervale nuo 0,5 (iki 2020 m. buvo 0,3) procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustato savivaldybės, atsižvelgdamos į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, apleistumą, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).
Taip pat nuo 2020-01-01 didinama minimalaus NT mokesčio tarifo riba nuo 0,3 proc. iki 0,5 proc.

Nuoroda į E-TAR

__________________

Sutuoktinių turtas

Priėmus Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimus daliai gyventojų gali būti paskaičiuotas nekilnojamojo turto mokestis dėl netikslių įrašų apie savininką Nekilnojamojo turto registre. Dažniausiai tai būtų nekilnojamąjį turtą įgijus santuokos metu, tačiau kai Nekilnojamojo turto registre savininku nurodomas tik vienas iš savininkų.

  • Jei toks nekilnojamasis turtas įgytas santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise ir šis faktas, kad nekilnojamasis daiktas įgyjamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, nurodytas sutartyje ar kitame turto įsigijimo dokumente, tačiau Nekilnojamojo turto registre nurodytas tik vienas asmuo, kitą sutuoktinį kaip turto bendrasavininką galima įrašyti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikus prašymą ir santuokos liudijimą (santuokos liudijimo pateikti nereikia, kai Gyventojų registre santuokos sudarymas (pasibaigimas/pasikeitimas) yra įregistruotas).
  • Jeigu įsigijimo dokumente nenurodyta, kad nekilnojamasis daiktas įgyjamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, bendrosios jungtinės nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą gali būti registruojama abiejų sutuoktinių rašytiniu prašymu, pateikus santuokos liudijimą (santuokos liudijimo pateikti nereikia, kai Gyventojų registre santuokos sudarymas (pasibaigimas/pasikeitimas) yra įregistruotas).

Svarbu, kad bendrąja jungtine nuosavybės teise pagal sutuoktinio prašymą nebus registruojamas turtas, kurį:

  1. vienas iš sutuoktinių įgijo iki santuokos,
  2. būdamas susituokęs turtą įgijo paveldėjimo ar dovanojimo būdu (jei dovanojimo sutartyje ar paveldėjimo dokumente nenurodyta, kad turtas perduodamas sutuoktinių bendrojon jungtinėn nuosavybėn;
  3. kai dokumente, kuris yra pagrindas nuosavybės teisei įregistruoti nekilnojamojo turto registre, nurodyta, jog nekilnojamasis daiktas įgytas asmenine sutuoktinio nuosavybės teise.

Ši paslauga atlygintina, tai yra, imamas 2,90 Eur mokestis.

Prašymą galima teikti Klientų aptarnavimo padaliniuose (sąrašą rasite spustelėję šią nuorodą) arba elektroninį prašymą (pasirašytą sertifikuotu elektroniniu parašu).

Nekilnojamojo turto mokestis skaičiuojamas kiekvienam gyventojui atskirai, t.y. turtą valdant bendrosios jungtinės nuosavybės teise (sutuoktiniams), turto mokestinė vertė dalinama lygiomis dalimis kiekvienam. Pavyzdžiui, sutuoktiniams valdant nuosavybės teise gyvenamąjį namą, kurio mokestinė vertė lygi 100 000 eurų, kiekvienam iš jų mokesčiams skaičiuoti būtų imama po 50 000 eurų turto vertė.

Visas Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas yra sumuojamas, t.y. gyventojui turint namą, sodybą ar kitą nekilnojamąjį turtą, sudedama jų bendra mokestinė vertė, išskyrus faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta.

Nekilnojamojo turto mokestinę vertę galima sužinoti pagal unikalų numerį, pasinaudojus neatlygintina paiešką spustelėję šią nuorodą.