Nuo 2017-01-01 įmokos į Garantinį fondą bus mokamos į „Sodros“ sąskaitą

Už ataskaitinius laikotarpius nuo 2017-01-01 įmokos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio į Garantinį fondą mokamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Garantinio fondo įmokos bus apskaičiuojamos ir mokamos, o duomenys apie apskaičiuotas įmokas bus teikiami laikantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų.

Į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokos į Garantinį fondą (įmokos kodu 1961) turi būti mokamos tik už ataskaitinius laikotarpius iki 2016-12-31.

Mokesčių mokėtojai, klaidingai sumokėję įmokas į Garantinį fondą (įmokas, kurias turėjo sumokėti „Sodrai“, bet pervedė į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas), gali pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) formą FR0781 dėl klaidingai sumokėtų įmokų susigrąžinimo arba įskaitymo kitoms mokėjimo prievolėms padengti.