Nuomos sutarčių registracija

VĮ Registrų centras primena, kad nekilnojamojo turto nuomos sutartys prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudotos tik tuo atveju, jei jos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Tik įregistruota sutartimi galima remtis teisme ar kitose institucijose, jei tarp nuomininko ir nuomotojo kyla ginčas.

Pasirašius būsto nuomos sutartį, bet kuri nuomos sutarties šalis gali ją įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 30 dienų. Pavėlavus už sutarties įregistravimą reikės mokėti daugiau (paprastai įregistravimas kainuoja 2,90 Eur.). Prašymą įregistruoti tokią sutartį galima pateikti asmeniškai, paštu arba elektroniniu būdu, naudojantis VĮ Registrų centro savitarnos sistema. Juridinis faktas įregistruojamas per 5 darbo dienas.