Paankstinti sumažintų valstybinių ir senatvės pensijų kompensavimo terminai

2016 m. gruodžio 20 d. Seimas priėmė Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymo Nr. XII-1923 pakeitimus (keičiančio įstatymo Nr. XIII-129). Įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2016 m. gruodžio 30 d.

Įstatymo pakeitimu buvo pakeisti valstybinių ir senatvės pensijų kompensuojamosios sumos išmokėjimo terminai. Pagal dabartinį reguliavimą, senatvės pensijos kompensuojamos tokia tvarka:

  • 2016 m. birželio mėnesį išmokama 33 proc. valstybinės ar senatvės pensijos kompensuojamosios sumos;
  • 2017 m. kovo mėnesį išmokama 67 proc. valstybinės ar senatvės pensijos kompensuojamosios sumos.

Jeigu teisę į valstybinės ar senatvės pensijos kompensaciją turintis asmuo miršta, teisę gauti kompensaciją turi palikimą priėmęs asmuo (asmenys). Jeigu toks asmuo (asmenys) dėl pensijos kompensuojamosios sumos kreipiasi iki 2017 m. sausio 31 d., kompensuojamoji dalis išmokama 2017 m. kovo mėnesį. Jeigu dėl kompensuojamosios dalies išmokėjimo kreipiamasi po 2017 m. sausio 31d. (bet ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.), kompensacija išmokama per 3 mėnesius nuo kreipimosi dienos.

Pagal ankstesnę redakciją, 2017 m. kovo mėnesį turėjo būti išmokėta tik 33 procentai kompensuojamosios valstybės ar senatvės pensijos sumos, o likusi dalis (34 proc.) turėjo būti išmokėta tik 2018 m. kovo mėnesį. Asmenims, perėmusiems mirusio asmens turtą, kompensuojamoji dalis turėjo būti išmokama tik 2018 m. gruodžio mėnesį.