Pakeista Akcizais neapmokestinamų gazolių įsigijimo tvarka

Nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo net dviejų teisės aktų, skirtų akcizais neapmokestinamų gazolių įsigijimo tvarkai reguliuoti, pakeitimai. 2016 m. liepos 20 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 764 pakeitė Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisykles“, patvirtintas 2015 m. vasario 4 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 104. 2016 m. liepos 20 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 763 pakeitė Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisykles“, patvirtintas 2015 m. birželio 26 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 667.

Pakeitimais siekiama labiau skaitmenizuoti akcizais neapmokestinamo kuro pirkimo procesą ir mažinti pildomų dokumentų kiekį. Naujieji pakeitimai galioja tik žemės ūkio veiklos subjektams, akvakultūros įmonėms ir verslinės žvejybos įmonėms. Nors pakeitimai įsigalioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d., tačiau jeigu leidimas įsigyti akcizais neapmokestinamo gazolio buvo išduotas iki šios datos, dokumentai privalo būti pildomi pagal senąją tvarką iki leidime nurodytos datos (leidimo galiojimo pabaigos).

Pagrindinis minėtų teisės aktų pakeitimas – panaikinamos iki tol galiojusios gazolių apskaitos kortelės. Pagal ankstesnę tvarką akcizais neapmokestinamo kuro įsigyjantis subjektas privalėdavo pateikti pardavėjui apskaitos kortelę, o pardavėjas privalėjo daryti atitinkamas žymas apie subjekto įsigyjamą gazolį. Pagal naująją tvarką akcizais neapmokestinamo kuro pirkimo kiekiai ir leidžiamo įsigyti kuro likutis perkeliami į elektroninę sistemą, o tokio kuro pardavėjai nuo šiol turės tik patikrinti, ar tokio kuro įsigyjantis subjektas tikrai turi teisę pirkti (atitinkamą kiekį) akcizais neapmokestinamo kuro, ir užfiksuoti perkamą kiekį elektroninėje sistemoje.

Vyriausybės nutarimų pakeitimais taip pat numatyta, kad akcizo mokestį asmuo vis dėlto privalo sumokėti, jeigu paaiškėja, kad įsigydamas akcizais neapmokestinamo kuro pagal nustatytus reikalavimus tokio kuro įsigyti jis negalėjo. Pagal ankstesnę redakciją akcizo mokestį reikėjo sumokėti, jeigu tokia informacija paaiškėdavo prašymo teikimo momentu.

Nutarimo, skirto akvakultūros ir verslinės žvejybos įmonėms, pakeitimu taip pat pakeista šioms įmonėms skirto naudoti kuro žymėjimo tvarka. Pagal naują tvarką toks kuras, kaip ir kuras, skirtas žemės ūkio subjektams, turės būti žymimas energetikos ministro nustatyta tvarka (iki šiol tokią tvarką nustatydavo ūkio ministras).