Pakeista metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų paskelbimo ir metinių gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaravimo pažymų išdavimo tvarka

2018 m. liepos 27 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-60, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Deklaracijos duomenų išrašo FR0667 formos, Prašymo PRC909 formos, Prašymo PRC908 formos, Pažymos FR0690 formos, Pažymos FR0691 formos, Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos pagrindinių duomenų išrašo, Metinės pajamų deklaracijos pagrindinių duomenų išrašo, Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formos ir Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 formos išdavimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. VA-107 (toliau – Taisyklės). Atnaujintos ne tik pačios Taisyklės, bet ir jų pavadinimas. Naujasis pavadinimas – Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos duomenų paskelbimo, Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formos ir Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 formos išdavimo taisyklės. Nauja Taisyklių redakcija įsigaliojo 2018 m. liepos 31 d.

Pagrindiniai Taisyklių pakeitimai:

  1. Nustatyta, kad gyventojų, kurie praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 d. ėjo Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytas pareigas (valstybės vadovų, seimo narių, valstybės įstaigų vadovų, valstybės kontrolės, valstybės tarnautojų ir t. t.) bei jų šeimos narių turto deklaracijų duomenys skelbiami VMI interneto svetainėje be jų rašytinio sutikimo. Tokie asmenys nebeprivalo pateikti prašymo išduoti Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos išrašus. Pagal naująsias Taisykles, gyventojai, kurių duomenys neprivalo būti paskelbti, gali pateikti laisvos formos prašymą jų duomenis paskelbti.
  2. Gyventojai, pageidaujantys gauti gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formą arba gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 formą, nuo šiol turės pateikti laisvos formos prašymą, t. y. nebelieka patvirtintos tokio prašymo formos. Be to, teikiant tokį prašymą nebebus reikalaujama nurodyti prašymo tikslą.