Pakeista mokesčio už aplinkos teršimą įgyvendinimo tvarka

2016 m. lapkričio 2 d. Vyriausybė pakeitė savo ankstesnį (2000 m. sausio 18 d.) nutarimą Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ (keičiančio nutarimo Nr. 1094). Pakeitimai įsigaliojo 2016 m. lapkričio 8 d.

Buvo papildyta mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientų lentelė. Atsižvelgiant į 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentą Nr. 582/2011, įtrauktas naujas koregavimo koeficientas, taikytinas sunkiųjų transporto priemonių išmetamam teršalų kiekiui (Euro VI), – 0,08. Sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų ribinės vertės nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 595/2009.