Pakeista Šalpos pensijų įstatymo įgyvendinimo tvarka

Nauja Šalpos pensijų įstatymo redakcija buvo patvirtinta 2016 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. XII-2506. Naujoji įstatymo redakcija įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d., tačiau dar iki įsigaliojimo buvo pakeista šio naujo įstatymo įgyvendinimo tvarka. 2016 m. gruodžio 20 d. buvo priimtas keičiantis įstatymas Nr. XIII-151.

Birželio mėnesį buvo nustatyta, kad Savivaldybės administracija be specialaus asmens prašymo priima sprendimą nuo 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo (toliau – Šalpos pensijų įstatymas) 5 straipsnyje nurodytiems asmenims vietoj iki tol mokėtos šalpos pensijos mokėti šalpos neįgalumo pensiją, kurios dydis iki asmenims nustatyto neįgalumo arba darbingumo lygio termino pabaigos yra lygus iki tol mokėtai šalpos pensijai. Šiems asmenims neįgalumo arba darbingumo lygį nustačius pakartotinai, toliau mokama Šalpos pensijų įstatymo 8 straipsnyje nustatyto dydžio šalpos neįgalumo pensija. Pakeitimu buvo numatytos tokios šios nuostatos išimtys:

  1. Asmenims, netekusiems darbingumo iki 24 metų amžiaus (imtinai), netekusiems 75–80 proc. darbingumo, iki jiems nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos mokama 2 šalpos pensijų bazių dydžio šalpos neįgalumo pensija.
  2. Asmenims, netekusiems darbingumo iki 24 metų amžiaus (imtinai), netekusiems 60 proc. darbingumo, iki jiems nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos mokama 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos neįgalumo pensija.
  3. Tėvams, globėjams ar rūpintojams, ne mažiau kaip 15 metų slaugiusiems neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialus nuolatinės slaugos (priežiūros poreikis), ir motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų, netekusiems 75–95 procentų darbingumo, iki jiems nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos mokama 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos neįgalumo pensija.
  4. Kitiems asmenims, netekusiems 75–95 procentų darbingumo, iki jiems nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos mokama 1 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos neįgalumo pensija.