Pakeista savarankiškai dirbančių asmenų pajamų ir „Sodros“ įmokų įrašymo į registrą tvarka

2017 m. balandžio 26 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) direktorius priėmė įsakymą Nr. V-209, kuriuo pakeitė savo ankstesnį 2013 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. V-30. Atnaujinimas įsigaliojo 2017 m. balandžio 28 d.

„Sodros“ direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas numato, kad savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos įrašomos į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą. Ankstesnė tvarka numatė, kad į nurodytą registrą įrašomos 2012 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos. Pakeitimu buvo pakeistas laikotarpis ir numatyta, kad į registrą įrašomi tik 2012–2016 metų mokestinių laikotarpių duomenys. Taigi, 2017 metais gautos savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamosios pajamos ir mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos į registrą nebebus įrašomos.