Pakeistas FR0594 ir FR0595 formų pildymo taisyklių naujos redakcijos įsigaliojimo laikas

2017 m. sausio 2 d. VMI išplatino pranešimą (raštas Nr. (18.18-31-1E)RM-1), kuriuo informuoja apie pasikeitusį naujos FR0594 ir FR0595 formų pildymo tvarkos taikymo terminą. 2016 m. lapkričio 11 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-136, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė „Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos užpildymo bei išdavimo taisykles“, patvirtintas VMI viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. VA-50. Tuomet buvo nustatyta, kad naujoji Taisyklių redakcija įsigalios 2017 m. sausio 1 d., tačiau 2016 m. gruodžio 29 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-172, kuriuo šių Taisyklių naujosios redakcijos įsigaliojimą nukėlė iki 2017 m. kovo 1 d. Taigi, naują redakciją taikyti reikės nuo 2017 m. kovo 1 d., o ne nuo 2017 m. sausio 1 d., kaip buvo numatyta anksčiau.