Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymas

2019 m. gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-2104, kuriuo pakeitė Mokesčių administravimo įstatymą Nr. IX-2112 (toliau – Įstatymas). Pakeitimai įsigalios 2019 m. lapkričio 1 d.

Pakeitimu mokesčių administratoriui suteikta teisė priimti automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamus sprendimus. Atitinkamai, mokesčių mokėtojui suteikta teisė pareikšti savo požiūrį dėl tokių sprendimų ir reikalauti, kad mokesčių administratorius tokius sprendimus peržiūrėtų ir motyvuotai paaiškintų arba pakeistų.