Pakeistas Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašas

Sumokėti mokesčius, baudas už administracinius nusižengimus ir kitas įmokas už mokesčių mokėtoją galima užpildant banko mokėjimo nurodymo formą.

Užpildant mokėjimo nurodymo formą, būtina įrašyti:

 1. gavėjo pavadinimą (VMI prie FM);
 2. gavėjo Juridinių asmenų registro kodą (VMI prie FM Juridinių asmenų registro kodas – 188659752);
 3. gavėjo biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos numerį. VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos skelbiamos VMI prie FM interneto svetainėje (vmi.lt);
 4. asmens, mokančio už mokesčių mokėtoją, identifikacinį numerį (Juridinių asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – Mokesčių mokėtojų registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 5. įmokos kodą (įmokos kodas turi būti nurodomas struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke);
 6. sumą;
 7. jei mokama už kitą asmenį, mokėjimo nurodymo formos pradinio mokėtojo ar kitoje mokėjimo nurodymo skiltyje, skirtoje mokesčių mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, duomenims nurodyti, identifikacinį numerį, pavadinimą arba vardą, pavardę.
 8. Mokant baudas už administracinius nusižengimus, būtina nurodyti administracinių nusižengimų registro objekto identifikacinį kodą (toliau – ROIK) ar dokumento, kuriuo paskirta bauda už administracinį nusižengimą, numerį. Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, pavadinimas arba vardas, pavardė, įmokos kodas, ROIK ar dokumento, kuriuo paskirta bauda už administracinį nusižengimą numeris, suma yra privalomi duomenys, reikalingi mokestinėms, baudų už administracinius nusižengimus prievolėms padengti ir kitoms įmokoms tinkamai įskaityti.

Dėl sumokėtų įmokų įskaitymo

 1. Asmens, sumokėjusio sumas už mokesčių mokėtoją, tačiau mokėjimo nurodymo formoje nenurodžiusio ir / ar neteisingai nurodžiusio mokesčių mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, duomenis (identifikacinis numeris, pavadinimas arba vardas, pavardė, ROIK ar dokumento, kuriuo paskirta bauda už administracinį nusižengimą, numeris), sumokėtą sumą mokesčių administratorius įskaito sumokėjusio asmens vardu.
 2. Asmens sumokėtos sumos už mokesčių mokėtoją įskaitomos pagal mokėjimo nurodymo formoje nurodytą įmokos kodą.
 3. Antstolių išieškotos iš skolininkų pagal vykdomuosius dokumentus ir į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtos sumos vienu mokėjimo nurodymu įskaitomos antstolio, sumokėjusio sumą, vardu, iki kol bus pateikta detalizuojanti informacija apie sumokėtą sumą.

Asmuo, klaidingai sumokėjęs mokesčius, baudas ir kitas įmokas ar norintis susigrąžinti nepagrįstai išieškotas sumas, gali pateikti prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) formą FR0781.