Pakeistas Muitinio tikrinimo vietų klasifikatorius

Muitinės departamento generalinis direktorius 2015 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1B-105 pakeitė Muitinio tikrinimo vietų klasifikatorių, patvirtintą 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-359. Pakeistąjį klasifikatorių sudaro Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinių muitinių postų muitinio tikrinimo (MTV) vietų sąrašas, nurodant adresą, MTV kodą ir muitinės sandėlio kodą. Iš viso sąrašą sudaro 16 postų ir 32 MTV. Pakeitimu patikslinti vieno MTV rekvizitai: Pagėgių geležinkelio posto MTV ,,Panemunė“ pakeista į MTV „Tauragė“ Ližių k., Tauragės r. LTLG3001. Pakeitimas galioja nuo 2015-02-18.

Beje, ne per seniausiai atliktu pakeitimu buvo išbrauktas kitas Pagėgių geležinkelio posto MTV prie UAB „Durga“ muitinės sandėlio. Todėl Pagėgių geležinkelio postą sudaro tik vienas MTV.